ААКсы - бул 1994-жылы негизделген биринчи мамлекеттик эмес пенсиялык фонду, 1995-жылдан бери, #1 аталышындагы мамлекеттик эмес пенсиялык фонддун ишин жүргүзүү укугуна мамлекеттик лицензия алган учурдан тартып өзүнүн активдүү ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет.
  • милдеттүү топтолмо пенсиялык камсыздандыруу системасынын катышуучусу катары;
  • фонддун катышуучуларын кесиптик пенсиялык камсыздандыруу боюнча.
  • фонддун катышуучуларын корпоративдик пенсиялык камсыздоо боюнча;
  • фонддун катышуучуларын мамлекеттик эмес пенсиялык камсыздоо боюнча;
"Кыргызстан" фонду -социалдык багыттагы уюм, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, пенсиялык төгүмдөрдү жана пенсиялык төлөмдөрдү тартуу боюнча ишмердүүлүктө лидер болуп саналат:
Катышуучуларга пенсиялык токтомдорду түзүүдө уюштуруучулук көмөк көрсөтүүнү камсыз кылуучу глобалдык топтолмо пенсиялык фонд болуу жана
  • Жогорку сапаттагы кызмат
  • Пенсиялык топтоолорду пландаштыруунун
  • маданияты
  • Натыйжалуу байланыштар
Ишенимдүү пенсиялык аманаттарды сактоо жана кирешелүүлүк боюнча модернизацияланган инфратүзүмдү камсыз кылуу.
"Кыргызстан" топтолмо пенсиялык фонду "
Миссиясы
Фонддун баалуулуктары
Максаты
Кызматташтык
Компетенттүүлүк
Инновациялуулук
Команда менен иштөө
Ишке берилүү менен иштөө
Клиенты - высшая ценность НПФ «Кыргызстан».
Цели и потребности клиентов являются предметом нашего постоянного внимания, изучения и заботы.
Упрочить доверие, наладить регулярную связь, находиться в постоянном диалоге с клиентом как главным партнером – стратегическая и тактическая задача НПФ «Кыргызстан».
Высокий уровень профессионализма сотрудников.
Постоянное саморазвитие.
Опора на всесторонний опыт, знания, прагматический подход определяет НПФ «Кыргызстан» как высоконадежный институт и консервативный инвестор.
Использование новых технологий с целью обеспечить преимущества в обслуживании клиентов и улучшить взаимодействие через цифровые каналы, открывая новые возможности для идентификации и коммуникации с клиентами и оптимизации всех бизнес-процессов.
Внедрение многоканального подхода в работе с клиентами является важной частью нашей стратегии, с целью удовлетворять самые важные потребности клиентов с помощью удобных и доступных сервисов.
Оптимальная структура управления.
Единство целей и работа на единый результат.
Партнерство, а не взаимодействие; понимание своего места в команде и персональная ответственность за вклад в общее дело.
Взаимоуважение, взаимопомощь и взаимовыручка: нет чужих задач и обязанностей, есть наше общее дело.
Любовь и преданность НПФ «Кыргызстан»
Готовность делать для его успеха больше, чем ожидается.
Акционерлердин жалпы чогулушу
Байкоочу кеңеш
Аткаруучу орган
Сотрудники фонда
Менеджер по клиентскому обслуживанию
Менеджер по обучению фин. грамотности
Зуура Баяманова - 15 жылдан ашык, анын ичинде 10 жылдан ашык
"Кыргызстан" ТПФ акционерлердин жалпы чогулушу катары иштейт, башкача айтканда бул фонддун акцияларына ээлик кылган жеке адамдар же компаниялар башкарган уюм. Пенсиялык фондду башкаруунун бул моделинде акционерлер стратегиялык чечимдерге катышууга жана акционерлердин жалпы чогулуштарын өткөрүү аркылуу фонддун ишин жетектөөгө укуктуу.
Фарида Октябровна - бухгалтердик эсеп, контролдоо жана
жетекчилик кызматтарда иштеген тажрыйбалуу финансылык адис. Юстициянын отличниги жана финансы-экономикалык кызматтын отличниги менен кошо ар кандай сыйлыктардын лауреаты. КР Финансы министрлигинде жана Банктарды кайра уюштуруу боюнча агенттикте негизги кызматтарды ээлеген. Анын башкаруу тажрыйбасынын астында мамлекеттик сектордо ички аудитти өнүктүрүү сыяктуу долбоорлор ийгиликтүү ишке ашырылды. ДЕБРА агенттигинде ал оң натыйжаларга жетишти, анын ичинде банктардын жоголгон активдерин калыбына келтирүү жана олуттуу карыздарды төлөө.
Генеральный директор
Главный бухгалтер
Баяманова Зуура Эдуардовна
Токторбаева Рано Бекбосуновна
Молдокулова Башарат Жолдошевна
Курманалиева Фарида Октябровна
экономикалык иш-талдоо адистиктери боюнча дипломдуу экономист. 2019-жылдан бери Фарида КР Президентинин Архиви жана КР Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармалыгынын клиникалык ооруканасы сыяктуу ар кандай мамлекеттик мекемелерде башкы бухгалтер кызматын аркалап келген. Ал 2021-жылдын май айынан бери "Кыргызстан"КПФ башкы бухгалтер болуп иштейт. Фарида Курманалиева финансылык саясатты иштеп чыгуу, бюджетти талдоо, пландаштыруу, бухгалтердик жана салыктык эсепке алуу, ошондой эле инвестициялык программаларды аткаруу сыяктуу финансылык стратегиялык жана оперативдүү башкаруу үчүн жооп берет.
Арстанбеков Акылбек Советбекович
Тогузбаева Джамиля Эсенгельдиевна
Куланбаев Самидин
Кеңештин төрагасы
директорлор кеңешинин мүчөсү
директорлор кеңешинин мүчөсү
Агенты фонда
Каримов Сайрагул Туголбаевна
Алдакулова Айниса Абдрасуловна
Максутова Назакат Бекназаровна
Представитель южного филиала
Агент Лейлекского района
Агент Лейлекского района
Кубатбек кызы Толгонай
Агент по городу Бишкек
Менеджер по клиентскому обслуживанию
Айтмырзаева Гулбара Максатбековна
Юрисконсульт
Кылычбекова Жазгул Кабаевна
FAQ
ул.Коенкозова 66
Бишкек, 720040
Кыргызстан
0312 665 882
0708 310 610
Борбордук офистин адреси:
Биз менен кантип байланышса болот?

Байланыш телефону:
байланыштар
Биздин соц.тармактар
Made on
Tilda